Uniwersytet w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:27:29
Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti

Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti

Strada Principatele Unite 63, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul

Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul

Universitatea din București, Strada Sfânta Ecaterina 2-4, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Administrație și Management Public

Facultatea de Administrație și Management Public

Academia de Studii Economice, Clădirea Nicolae Iorga, Sala 9109, Calea Șerban Vodă 22-24, București
universityCzytaj więcej

Institutul de Teologie

Strada Bibescu Vodă 24, București
universityCzytaj więcej
Academia De Studii Economice

Academia De Studii Economice

Calea Șerban Vodă 22, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Psihologie

Facultatea de Psihologie

Universitatea Ecologică, Strada Franceză 22, București
universityCzytaj więcej
Institutul Bancar Român

Institutul Bancar Român

Strada Negru Vodă 3, Bucharest
universityCzytaj więcej

Facultatea de Științe Politice

Universitatea din București, Aleea Negru Vodă 3, București
universityCzytaj więcej
Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret

Strada Ion Ghica 13, București
universityCzytaj więcej
Academia de Stiinte Medicale

Academia de Stiinte Medicale

Bulevardul Ion C. Brătianu 1, București
universityCzytaj więcej

FACULTATEA DE SISTEME ELECTRONICE ŞI INFORMATICE MILITARE

Bd. Cosbuc George, 81-83, Bucuresti-Sector 4, Bucuresti, 50141, București
universityCzytaj więcej
AB Dental Romania

AB Dental Romania

Bulevardul Ion C. Brătianu 4, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie

nr. 4-12,, Bulevardul Regina Elisabeta 5, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică

Strada Academiei 14, București
universityCzytaj więcej
Universitatea din București

Universitatea din București

Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Administrație și Afaceri

Facultatea de Administrație și Afaceri

et.1,, Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Chimie

Facultatea de Chimie

Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

Strada Edgar Quinet 5-7, București
universityCzytaj więcej
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Strada Academiei 18-20, București
universityCzytaj więcej
Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie

Bulevardul Nicolae Bălcescu 1, București
universityCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy