Biblioteka w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:08:00

Biblioteca graffiti & street art Urban Collectors

București, Romania, Strada 11 Iunie 35, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca Ienăchiţă Văcărescu

Strada Constantin Bosianu 10, București
libraryCzytaj więcej

Libraria Evanghelismos

Strada Sfanta Vineri nr. 2, Pasajul Latin 2, București
libraryCzytaj więcej

National Library of Romania

Bulevardul Unirii 22, București
libraryCzytaj więcej

Tipocart S.R.L.

Sos.Alexandria, Nr.16,Bl.L4.sc.C, București
libraryCzytaj więcej

Library Emil Gârleanu

Bulevardul Octavian Goga 6, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca Militara Nationala

Bulevardul Regina Elisabeta 26, București
libraryCzytaj więcej

National Military Library

Sector 5, București
libraryCzytaj więcej

Mendor Editions - Editura medicala

Str. Sabinelor Nr. 98, etaj 2, ap. 21, Sector 5, Bucuresti, Bucuresti, București
book_storeCzytaj więcej

Biblioteca de Administrație și Afaceri

Strada Academiei 14, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca de Istorie

Etaj 2, Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca de Matematică și Informatică

Etaj 1, Strada Academiei 14, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale

Strada Edgar Quinet 5-7, București
libraryCzytaj więcej

Library of the Faculty of Letters

Strada Edgar Quinet 5-7,București, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca de Geografie Filială a Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

Bulevardul Nicolae Bălcescu 1, București
libraryCzytaj więcej

Arcadia 2000 S.A.

Cal. Mosilor, 62-68, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti, 30146, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă Socială

nr. 9, Bulevardul Schitu Măgureanu, București
libraryCzytaj więcej

Biblioteca "Al. Safran"

Strada Negustori, București
libraryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy