Ambasada w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:24:26

Embassy of Israel

Sitraco Center, Etaj 5, Bulevardul Dimitrie Cantemir 1, București
embassyCzytaj więcej

SC I.N.A.G International

Strada Poterași, București
embassyCzytaj więcej

Consulatul Onorific al Republicii Senegal in Romania

Aleea Negru Vodă 32, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republicii Cehe

Strada Ion Ghica 11, București
embassyCzytaj więcej

Embassy of Argentina

Strada Ion Câmpineanu 11, București
embassyCzytaj więcej

Honorary Consulate of Monaco

Strada Nicolae Filipescu 43, București
embassyCzytaj więcej

Embassy of the Slovak Republic in Bucharest

Strada Oțetari 3, București
embassyCzytaj więcej

Embassy of South Africa

Etaj 2, Strada Știrbei Vodă 26-28, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Mexicului în România

Strada Doctor Louis Pasteur 22, București
embassyCzytaj więcej

Nunțiatura Apostolică din București

Strada Constantin D. Stahi 5-7, București
embassyCzytaj więcej

Embassy of Vietnam

Strada C. A. Rosetti 35, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Ungariei

Strada Jean-Louis Calderon 63-65, București
embassyCzytaj więcej

Norwegian Embassy in Bucharest

Strada George Enescu 11, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Danemarcei

Strada Doctor Burghelea 3, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Croației

Strada Plantelor 1, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Pakistan

Strada Constantin Budişteanu 28, București
embassyCzytaj więcej

British Embassy Bucharest

Strada Jules Michelet 24, București
embassyCzytaj więcej

Ambasada Greciei

Bulevardul Ferdinand I 1-3, Bucharest
embassyCzytaj więcej

Ambasada Regatului Haşemit Al Iordaniei

Strada Dumbrava Roșie 1, București
embassyCzytaj więcej

Embassy of France

Strada Biserica Amzei 13-15, București
embassyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy