Fizjoterapeuta w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:23:49

Forever Beauty

Str. Episcopul Chesarie, 2, Bucuresti-Sector 4, Bucuresti, 40183, București
beauty_salonCzytaj więcej
Centru de recuperare medicala - KINISIS

Centru de recuperare medicala - KINISIS

Strada Cuza Vodă 67, București
physiotherapistCzytaj więcej

Estetica Kinetomed

Bl. 2; Sc. 1; Ap. 1, Bulevardul Dimitrie Cantemir 25, București
beauty_salonCzytaj więcej
Loramed - Medical Rehabilitation Center

Loramed - Medical Rehabilitation Center

Bulevardul Mircea Vodă, București
physiotherapistCzytaj więcej
Apa Vie România

Apa Vie România

4, Strada Academiei 35-37, București
physiotherapistCzytaj więcej
Expert Masaj
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

Splaiul Independenței, București
physiotherapistCzytaj więcej
Mind Institute - Psiholog Bogdana Bursuc, cabinet psihologie

Mind Institute - Psiholog Bogdana Bursuc, cabinet psihologie

Bulevardul Dacia 84, București
physiotherapistCzytaj więcej
Medic Line S.R.L.

Medic Line S.R.L.

Cal. 13 Septembrie, 221-223-225, Sector 5, Bucuresti, București
physiotherapistCzytaj więcej
KINESIS CLINIC

KINESIS CLINIC

Str. Dristorului, Nr.1, Bloc A 23, Parter, Ap.1, București
physiotherapistCzytaj więcej
Kineto Cabinet

Kineto Cabinet

Strada Ciprian Porumbescu 5, București
physiotherapistCzytaj więcej
Cabinet Physical Therapy Massage - KINETOMEDICA

Cabinet Physical Therapy Massage - KINETOMEDICA

Str. Dristorului Nr 81-88 Sector 3, București
physiotherapistCzytaj więcej
Active Life Romania

Active Life Romania

Sos. Stefan Cel Mare Nr. 36, Bl. 30B Sc. 2 Ap. 64, București
physiotherapistCzytaj więcej
Aston Clinic
Cabinet individual de psihologie Ionescu Angela

Cabinet individual de psihologie Ionescu Angela

Calea Dorobanţilor nr 168, bl. 15, sc. D, parter, ap. 113, sector 1., București
doctorCzytaj więcej

Kineto Dema Group

Strada Alexandru Borneanu 9, București
physiotherapistCzytaj więcej
Claudiu Andron Physiotherapist

Claudiu Andron Physiotherapist

Bulevardul Camil Ressu, 22, bl A6, București
physiotherapistCzytaj więcej

Cabinet Kinetoterapie

Str. Soldat Neagu Florea, Nr.3, Ap1, Sector 2, București
physiotherapistCzytaj więcej
SC FIZIOMEDICA SAN SRL

SC FIZIOMEDICA SAN SRL

Str. Intrarea Manastirea Bistrita nr.3,bl 16,sc1,ap1,sector1, București
physiotherapistCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy