Parking w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:27:41

"Piața Constituției" Parking

Piața Constituției, București
parkingCzytaj więcej

Parking

Splaiul Independenței 5, București
parkingCzytaj więcej

Strada Halelor 7 Garage

Strada Halelor 7, București
parkingCzytaj więcej

Splaiul Independenței 2H Parking

Splaiul Independenței 2H, București
parkingCzytaj więcej

Parcare Unirii 5 Etaje Acces

Unnamed Road, București
parkingCzytaj więcej

Aleea Negru Vodă 3 Garage

Aleea Negru Vodă 3, București
parkingCzytaj więcej

Parcare Cocor

Strada Patriei, București
parkingCzytaj więcej

Old Town Parking

Old Town, București
parkingCzytaj więcej

Intrarea Nestorel Garage

Intrarea Nestorel, București
parkingCzytaj więcej

Parcare Palatul Parlamentului

Calea 13 Septembrie, București
parkingCzytaj więcej

Parcare Tribunalul Municipiului București

Sector 3
premiseCzytaj więcej

Calea Moșilor Parking

Calea Moșilor, București
parkingCzytaj więcej

Splaiul Independenței 24 Parking

Splaiul Independenței 24, București
parkingCzytaj więcej

Parking

Strada Lipscani 1, București
parkingCzytaj więcej

Pasajul Galeriile Blanduziei Parking

Pasajul Galeriile Blanduziei, București
parkingCzytaj więcej

Strada Bălcești Parking

Strada Bălcești, București
parkingCzytaj więcej

Strada Alexandru Beldiman Parking

Strada Alexandru Beldiman, București
parkingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy