siłownia w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:58:24

Holistic Health

Calea Șerban Vodă 28, București
gymCzytaj więcej

Herbalife - Distribuitor Independent & Wellness Expert - Slabeste Sanatos Romania

Bulevardul Dimitrie Cantemir 4, București
gymCzytaj więcej

FitCompanion Health & Sports S.R.L.

Splaiul Unirii, București
gymCzytaj więcej

Academia Artasia

Aleea Negru Vodă 3, București
gymCzytaj więcej

Hall Archery

Strada Verzișori 2, București
gymCzytaj więcej

Animal Kingdom Club

Strada Bucur 7, București
gymCzytaj więcej

Iron Will HEMA Academy

Piața Bucur 11, București
gymCzytaj więcej

Costin Bucura Studio

Strada Tăbăcarilor 7,, clădirea Pionierul, parter., București
gymCzytaj więcej

Taiyin Artasia

Bloc C3A, Scara 3, Etaj 2, Apartament 41, Aleea Negru Vodă 4, București
gymCzytaj więcej

LadyFIT

Ground floor, Strada Bărăției 35, București
gymCzytaj więcej

Training Partners

Strada Tăbăcarilor 7, București
gymCzytaj więcej

No Limits

Strada Tăbăcarilor 7, București
gymCzytaj więcej

Sonia's Gym

Str. Baia de Fier, 10, Bucuresti-Sector 3, Bucuresti, 30207, București
gymCzytaj więcej

Sala Parkour si Freerunning Traceurs

Strada Tăbăcarilor, București
gymCzytaj więcej

Rondul Biciclistilor

Bulevardul Națiunile Unite, București
gymCzytaj więcej

SHAPE UP STUDIO UNIRII

blC1, sc 2, parter, Strada Mămulari 2, București
gymCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy