Szpital w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:26:57

Clinica Medas Profesional

Bulevardul Regina Maria 50, București
hospitalCzytaj więcej

Rosca Medical

Strada Titus 8, București
hospitalCzytaj więcej
Clinica de Nutritie Nutrislim (Piata Unirii)

Clinica de Nutritie Nutrislim (Piata Unirii)

Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc.1, Et. 4, Ap. 10, Sect. 4, București, București
hospitalCzytaj więcej
Metropolis Medical Center

Metropolis Medical Center

Strada Căpitan Mircea Vasilescu 16-18, București
hospitalCzytaj więcej

Sport Therapie

Strada Gramont 38, București
hospitalCzytaj więcej

Spitalul de pediatrie Medlife

Bulevardul Unirii 14, București
hospitalCzytaj więcej
Clinica Oana Nicolau

Clinica Oana Nicolau

Strada George Georgescu 46, București
hospitalCzytaj więcej

Centrul de Diagnostic si Tratament al Osteoporozei si Obezitatii

Strada Hans Cristian Andersen 1, București
hospitalCzytaj więcej
Centrul Medical Memormed

Centrul Medical Memormed

Strada George Georgescu 54, București
hospitalCzytaj więcej

GRAMATICESCU LIVIU,CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE STOMATOLOGIE, București, Municipiul București

Piața Națiunile Unite 3-5, București
hospitalCzytaj więcej
OFTAPRO

OFTAPRO

Nr. 15, Bulevardul Mărășești 15, Sector 4, Bucharest, Romania, Bulevardul Mărășești, București
hospitalCzytaj więcej
Clinica Sfântul Spiridon

Clinica Sfântul Spiridon

Pta Natiunile Unite, 5-7, Bucuresti-Sector 4, Bucuresti, 40012, București
hospitalCzytaj więcej
Policlinica Nadia Comăneci

Policlinica Nadia Comăneci

5-7, București
hospitalCzytaj więcej
Centrul Sociomedical Sfântul Spiridon Vechimmedicde fam

Centrul Sociomedical Sfântul Spiridon Vechimmedicde fam

Piața Națiunile Unite 5-7, București
hospitalCzytaj więcej
Metropolitan Hospital

Metropolitan Hospital

Calea Șerban Vodă 95-101, București
hospitalCzytaj więcej
Stefarimed

Stefarimed

Strada Halelor 7, București
hospitalCzytaj więcej
Polisano

Clinica Marie Stopes Romania

Strada Bucur 3a, București
hospitalCzytaj więcej
Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

Strada Sfântul Dumitru 2, București
hospitalCzytaj więcej
Centrul Medical Sphera

Centrul Medical Sphera

Bulevardul Mărășești 90, București
hospitalCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy