Lokalny rząd kancelaria w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:41:28

Casa Pensii MAI

Strada George Georgescu 15-17, București
local_government_officeCzytaj więcej

Clinica de Nutritie Nutrislim (Piata Unirii)

Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc.1, Et. 4, Ap. 10, Sect. 4, București, București
hospitalCzytaj więcej

Administration Hospitals and Medical Services Bucharest

Strada Sfânta Ecaterina, București
local_government_officeCzytaj więcej

Promedica24 București

Bulevardul Unirii 19, bl 4b, sc. 1, București
local_government_officeCzytaj więcej

Cancelaria Sfantului Sinod

Calea Șerban Vodă 34-38, București
local_government_officeCzytaj więcej

Registry Office District 4

Strada Gramont 26, București
local_government_officeCzytaj więcej

General Directorate of Local Taxes

Calea Șerban Vodă 43, București
accountingCzytaj więcej

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - Sector 4

Bulevardul Mărășești 71, București
accountingCzytaj więcej

Directia de Impozite si taxe locale Sector 5 - Persoane Fizice

Bucharest
local_government_officeCzytaj więcej

National Audiovisual Council

Bulevardul Libertății 14, București
local_government_officeCzytaj więcej

360 inginerie urbanism arhitectura

Bulevardul Mărășești 21-23, București
local_government_officeCzytaj więcej

Romanian Intelligence Service

Bulevardul Libertății 14, București
local_government_officeCzytaj więcej

Directia Nationala de Metrologie Legala

Strada Cornelia 4, București
local_government_officeCzytaj więcej

Judecatiria Sect.1 Bucharest

Strada Danielopol Gheorghe, București
courthouseCzytaj więcej

Ministry of Communications and Information Society

Bulevardul Unirii 8, București
local_government_officeCzytaj więcej

Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Bulevardul Libertății 12A, București
local_government_officeCzytaj więcej

Office Halevi

nr., Splaiul Unirii 4, bloc B3, Bucharest 040031, București
local_government_officeCzytaj więcej

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Str. Apolodor, 17, Bucuresti-Sector 5, Bucuresti, București
local_government_officeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy