Lekarz w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:26:03

DR. PANAITESCU CĂTĂLINA

Strada Titus 8, București
doctorCzytaj więcej

Cabinet Diabet

Strada Principatele Unite 75, București
doctorCzytaj więcej
CMI Doctor Ioan Corina

CMI Doctor Ioan Corina

Strada Poiana Florilor, București
doctorCzytaj więcej
Clinica de Nutritie Nutrislim (Piata Unirii)

Clinica de Nutritie Nutrislim (Piata Unirii)

Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc.1, Et. 4, Ap. 10, Sect. 4, București, București
hospitalCzytaj więcej
Protectia-muncii.org - SSM PSI/SU Medicina Muncii PRAM

Protectia-muncii.org - SSM PSI/SU Medicina Muncii PRAM

Bulevardul Unirii, București
doctorCzytaj więcej
S.C. Starkey Laboratories S.R.L.

S.C. Starkey Laboratories S.R.L.

Bulevardul Unirii nr. 17, Parter, Sector 4, București
doctorCzytaj więcej
Clinica Oftalmologica Oftalmestet

Clinica Oftalmologica Oftalmestet

Calea Șerban Vodă 35, București
doctorCzytaj więcej
Hiperclinica Medlife Unirii

Hiperclinica Medlife Unirii

Strada Hans Cristian Andersen 1, București
doctorCzytaj więcej
Cristis Diabetmed

Cristis Diabetmed

Strada George Georgescu 37-39, București
doctorCzytaj więcej
Clinica Oana Nicolau

Clinica Oana Nicolau

Strada George Georgescu 46, București
hospitalCzytaj więcej
Dr. Angela Petre

Dr. Angela Petre

100, Spitalul de Chirurgie Plastica si Ortopedie Medlife , Bucuresti , Bdul. Ferdinand 98, București
doctorCzytaj więcej

Audio nova

Bloc 6, Bulevardul Dimitrie Cantemir 5, București
doctorCzytaj więcej
Doctor Pârcălabu Marina Elena

Doctor Pârcălabu Marina Elena

Piața Națiunile Unite 3-5, București
doctorCzytaj więcej

Dr.Rotaru Cristiana Georgiana

Piața Națiunile Unite 3-5, București
doctorCzytaj więcej

Dr.Capsa Natalia

Piața Națiunile Unite, București
doctorCzytaj więcej

Pentadent

Bulevardul Dimitrie Cantemir 11, București
dentistCzytaj więcej
Optimed Medical
Psiholog Carmen Docan

Psiholog Carmen Docan

Strada Vânători, București
doctorCzytaj więcej

Vision Clinic

Strada General Candiano Popescu 2, București
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy