Sąd w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:25:46
B.E.J.A. Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait

B.E.J.A. Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait

Bulevardul Unirii, București
courthouseCzytaj więcej

Judecătoria Sectorului 1 București

Strada Danielopol Gheorghe, București
courthouseCzytaj więcej
Judecătoria Sectorului 4

Judecătoria Sectorului 4

Strada Danielopol Gheorghe 2-4, București
courthouseCzytaj więcej
Judecătoria Sectorului 1

Judecătoria Sectorului 1

Strada Danielopol Gheorghe, 2-4, București
courthouseCzytaj więcej
Curtea de Apel București

Curtea de Apel București

Palatul de Justiție din București, Splaiul Independenței 5, București
courthouseCzytaj więcej
Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României

Palatul Parlamentului, Intrarea B1, Calea 13 Septembrie 2, București
courthouseCzytaj więcej
Judecătoria Sectorului 3

Judecătoria Sectorului 3

Strada Ilfov 6, București
courthouseCzytaj więcej
Judecătoria Sectorului 2

Judecătoria Sectorului 2

Bulevardul Unirii 37, București
courthouseCzytaj więcej
Tribunalul Municipiului București

Tribunalul Municipiului București

Bulevardul Unirii 37, București
courthouseCzytaj więcej
MN Avocat

MN Avocat

22 Bulevardul Tudor Vladimirescu nr, București
courthouseCzytaj więcej
Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție

Strada Batiștei 25, București
courthouseCzytaj więcej
Curtea Militară de Apel

Curtea Militară de Apel

Strada Progresului 41, București
courthouseCzytaj więcej
Judecătoria Sectorului 6

Judecătoria Sectorului 6

Strada Știrbei Vodă 115, București
courthouseCzytaj więcej

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DOBRE VALENTIN

Calea Mosilor nr. 296 bl 46 sc 2 etj1 ap 40 Sector 2, București
courthouseCzytaj więcej
Tribunalul Militar București

Tribunalul Militar București

Calea Plevnei nr. 145, București
courthouseCzytaj więcej

tribunalul bucuresti

Splaiul Independenței 319, București
courthouseCzytaj więcej
Tribunalul Bucureşti - Secţiile Comerciale

Tribunalul Bucureşti - Secţiile Comerciale

Splaiul Independenței 319, București
courthouseCzytaj więcej
Tribunalul Bucuresti Sectia VI si VII

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy