Naprawa samochodów w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:57:46
Tina Service

MINITEHNICUS

Bulevardul Regina Maria 70, București
car_repairCzytaj więcej
Mall Piese Auto

Mall Piese Auto

BD Regina Maria, Nr.82, București
car_repairCzytaj więcej

Moto Station | magazin echipamente moto, accesorii si piese

Strada 11 Iunie 50, București
car_repairCzytaj więcej
Auto & Deejay S.R.L.

Auto & Deejay S.R.L.

Bulevardul Mărășești 47, București
car_repairCzytaj więcej
Auto & Deejay S.R.L.

Auto & Deejay S.R.L.

Bulevardul Mărășești, București
car_repairCzytaj więcej
ALO AUTO Pct. Lucru

ALO AUTO Pct. Lucru

Strada Poeziei 24-26, București
car_repairCzytaj więcej
Comforser
Ad Garage P&M Mady Cosbuc

Ad Garage P&M Mady Cosbuc

Bulevardul George Coșbuc 15, București
car_repairCzytaj więcej

Ad Garage Suxess

Strada Arieșului 11, Baia Mare
car_repairCzytaj więcej
Piese Auto
Diamond Supply Company Ltd

Diamond Supply Company Ltd

Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, 1, parter, cam. 1 bis, Bucuresti 040234, București
car_repairCzytaj więcej
Europart Rompart Shop

Europart Rompart Shop

Bulevardul Mărășești 2B, București
car_repairCzytaj więcej
Inventive Auto Services

Inventive Auto Services

040268, Strada Valerian Prescurea 13, București
car_repairCzytaj więcej

MAXIM SERVICE AUTO ITP

Strada Cuza Vodă 82, București
car_repairCzytaj więcej

Atelierul Auto

Dimitrie Cantemir 21, bl 4, apt 32, sector 4, București
car_repairCzytaj więcej
Nafi Motors - Service auto, mecanica auto, electrica auto Bucuresti

Nafi Motors - Service auto, mecanica auto, electrica auto Bucuresti

Bulevardul Mărășești 131, București
car_repairCzytaj więcej
ITP AUTO

Leo Speed Serv

Strada Spineni 18A, București
car_repairCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy