Agencja Nieruchomości w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:59:22

Stema IMOB SRL

Bloc 5C, Bulevardul Unirii 20, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Book Rent Stay

nr., Strada Muzelor 24, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Unirii Old Town Residence

Bloc 4A, Bulevardul Unirii 17, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Orleanu Imobiliare

Bulevardul Unirii 11, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

COLDWELL BANKER UNIRII

Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

IMOSUPORT Real Estate

27, Unirii Blvd, bloc 15, et. 2, ap. 4, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

CAGEAD INVEST LLC

Piața Națiunile Unite 3-5, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Premier Global Land Investment

Scara 4, Bulevardul Dimitrie Cantemir 1, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

PLANITAS IMOBILIARE

Bulevardul Mărășești, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Intermedias

Bulevardul Dimitrie Cantemir 5, Bl.6, Sc.2, Parter, Ap.43, Sector 4, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Full Impex

bloc 5, scara 1, parter, apartament 2., Bulevardul Dimitrie Cantemir 19, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Sitraco Center 2

nr., Splaiul Unirii 4, bloc B3, Bucharest 040031, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Apartamente Case Bucuresti | Credit Prima Casa | Ipotecar | Rate dezvoltator | Agentie Imobiliare

Strada Sfanta Vineri, Nr 23, Bl 105, Ap 38, Piata Unirii - Bucuresti, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Office Carol Park Residence

Spațiu D-1, Parter, Bulevardul Mărășești 2B, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

HomeCity Imobiliare

Bulevardul Dimitrie Cantemir 16, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Full Imobiliare

Bulevardul Dimitrie Cantemir 19, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

DMX Imobiliare

Dimitrie Cantemir Nr.19, Bl.5, Sc.1, Ap.5, Bucharest
real_estate_agencyCzytaj więcej

Victoria Invest Real Estate

Piața Națiunile Unite 3-5,București 040012, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy