Kwatera w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
22:56:36
Prince Residence Boutique

Prince Residence Boutique

Strada Principatele Unite 42, București
lodgingCzytaj więcej

Butterfly Residence

Strada Principatele Unite 42, ap A4, parter, București
lodgingCzytaj więcej

CityScape Bucharest

Strada Principatele Unite 42, București
lodgingCzytaj więcej

Principatele Unite

Strada Principatele Unite 38-40, București
lodgingCzytaj więcej
Prince & Prince Park Residences

Prince & Prince Park Residences

Strada Principatele Unite 40, București
lodgingCzytaj więcej

Patriarchy Suites

Strada Principatele Unite 40, București
lodgingCzytaj więcej
Studio Unirii

Studio Unirii

Strada Ienăchiță Văcărescu Nr. 32, Parter, Ap. 1, București
lodgingCzytaj więcej
Podstel Bucharest

Podstel Bucharest

Strada Olimpului 13a, București
lodgingCzytaj więcej

As Apartament

Bulevardul Unirii Bucharest Romania ap.171 ; et.6, București
lodgingCzytaj więcej

Unirii Square Apartment

Bulevardul Unirii 18, București
lodgingCzytaj więcej
RBC Accommodation SRL

RBC Accommodation SRL

Bloc 5B, București 040107 ap. 1, scara 1, Bulevardul Unirii 18, București
lodgingCzytaj więcej
City center flats - Unirii Square

City center flats - Unirii Square

Strada Principatele Unite 2, București
lodgingCzytaj więcej

Scari spre Cer

Bulevardul Unirii nr. 12, București
lodgingCzytaj więcej

Angel Luna

Bulevardul Unirii nr.12, bl. 7C, etaj3, București
lodgingCzytaj więcej

High Society Unirii Square

Strada Bibescu Vodă 20, București
lodgingCzytaj więcej

Unirii Penthouse by Central R4R

Calea Șerban Vodă 22-24, București
lodgingCzytaj więcej

Apartament Unirii 7B

Bulevardul Unirii 10, București
lodgingCzytaj więcej

City Center Accommodation

Strada Bibescu Vodă 5, București
lodgingCzytaj więcej

Exodus Apartment

Bibescu voda 2 b, p5 sc, 2 ap, 29 in, 29c et, 7 Bucharesti, Romania, București
lodgingCzytaj więcej
Grand Pier Hotel **** Old Town Bucharest

Grand Pier Hotel **** Old Town Bucharest

Calea Serban Voda 22-24 Corp C, București
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy