kino w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:24:21

The Hub

Strada Bărăției 31, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinemateca Eforie

Strada Eforie 2, București
movie_theaterCzytaj więcej

Corso

Bulevardul Regina Elisabeta 27, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema Pro

Strada Ion Ghica 3, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema Union

Strada Ion Câmpineanu 22, București
movie_theaterCzytaj więcej

Happy Cinema

Liberty Center, Etaj 2, Strada Progresul 151-171, București
movie_theaterCzytaj więcej

HAPPYCINEMA® Cinema Bucharest

Strada Progresului 151-171, București
movie_theaterCzytaj więcej

Tesaray aerstagea Yturiaan

Strada Ostașilor 11, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinematograf Europa

Calea Moșilor 127, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema Studio

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.29, București
movie_theaterCzytaj więcej

Gradina cu Filme

Piața Alexandru Lahovari 7, București
movie_theaterCzytaj więcej

Filmmaker's Hub

Strada Matei Basarab 94, București
movie_theaterCzytaj więcej

Hollywood Multiplex

București Mall, Etaj 2, Calea Vitan 55-59, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema Elvire Popesco

Bulevardul Dacia, București
movie_theaterCzytaj więcej

Glendale Studio

Șoseaua Cotroceni 9, București
movie_theaterCzytaj więcej

Studioul Horia Bernea - Cinema Muzeul Țăranului

Muzeul Național al Țăranului Român, Strada Monetăriei 3, București
movie_theaterCzytaj więcej

IMAX

AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea 4, București
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema City

Calea Văcărești 391, București
movie_theaterCzytaj więcej

The VR Cinema

Strada Ziduri Moși 23, București
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy