Ustanowienie w pobliżu Antiguedades

Czas lokalny:
06:51:22

Antiguedades

5, Strada Covaci, 030167, București, Municipiul București, RO România
Kontakt telefon: +40
Latitude: 44.4308698, Longitude: 26.1015801
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Niestety, Ustanowienie nie został znaleziony w pobliżu!

Najbardziej popularnych Kategorie:

Punkt zainteresowania

Palatul Patriarhiei

Palatul Patriarhiei

Strada Patriarhiei, București
churchCzytaj więcej
Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena

Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena

Aleea Dealul Mitropoliei 2, București
churchCzytaj więcej
Lumanari si iconite
Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor

Intrarea Cristea Miron 9, București
point_of_interestCzytaj więcej

Restauracja

Restaurant Zaristea

Strada Silvestri Constantin 12, București
restaurantCzytaj więcej
Cofetarie Laborator Proprtu Patiserie Pati Alion

Cofetarie Laborator Proprtu Patiserie Pati Alion

Strada 11 Iunie 18, București
restaurantCzytaj więcej

One Stop Tea & Coffe

Aleea Dealul Mitropoliei, București
restaurantCzytaj więcej
Patiseria Misionarul

Patiseria Misionarul

Aleea Dealul Mitropoliei 19, București
restaurantCzytaj więcej

Sklep odzieżowy

Lumanari si iconite
Articole Vanatoare

Articole Vanatoare

Strada Principatele Unite 65, București
clothing_storeCzytaj więcej
Showroom Norina St

Showroom Norina St

Aleea Dealul Mitropoliei, 19, București
clothing_storeCzytaj więcej
Adora Sposa

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy