Stephanus w București

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:38:57
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
1, Strada Bibescu Vodă, 040151, București, Municipiul București, RO Rumænien
Kontakt telefon: +40 748 065 431
Strona internetowej: www.stephanus.ro
Latitude: 44.425672, Longitude: 26.102305
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Adi Miu

  Adi Miu

  ::

  Cea mai buna Librarie Crestina!

 • Bogdan Pană

  Bogdan Pană

  ::

  Un loc extraordinar! Găsești cărți foarte interesante și multe idei de cadouri. Personalul este amabil. Merită să arunci o privire.

 • valentin ilie

  valentin ilie

  ::

  Great staff and a great selection of books.

 • Abby G

  Abby G

  ::

  O librarie crestina unde am gasit carti si cadouri minunate.

 • Marian Duca

  Marian Duca

  ::

  Librăria creștină de unde poti luat totul pt suflet....

Najbliższy Księgarnia:

Librăria Sophia

Bibescu Vodă 19, București
book_storeCzytaj więcej

Libraria Ortodoxa

Bulevardul Regina Maria, București
book_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy