Poczta w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:16:14
Oficiul Poștal 53

Oficiul Poștal 53

Calea Șerban Vodă 43, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 5 Ghişeul 4

Oficiul Poştal 5 Ghişeul 4

Bucureşti, nr., Bulevardul Libertății 6, București
post_officeCzytaj więcej
CN Poșta Română SA

CN Poșta Română SA

Splaiul Independenței 5, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 5

Oficiul Poştal 5

Bulevardul Libertății 1, București
post_officeCzytaj więcej

Oficiul Poştal 5 Ghiseul 4 nr 1

Bucureşti, nr, Bulevardul Libertății 1, București
post_officeCzytaj więcej

Posta oficiul 5 ghiseul 4 nr 6

Bulevardul Libertății, București
post_officeCzytaj więcej

Oficiul Poştal 46

Bulevardul Unirii 37, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 28

Oficiul Poştal 28

Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri 28, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poștal 53

Oficiul Poștal 53

Bulevardul Gheorghe Șincai 2, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 53 Ghişeul 1

Oficiul Poştal 53 Ghişeul 1

Bucureşti,, Bulevardul Gheorghe Șincai 2, București
post_officeCzytaj więcej
COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A.

COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A.

Strada Silvestru 40, București
post_officeCzytaj więcej
罗马尼亚邮政

罗马尼亚邮政

Bucureşti, Bl 3A, Bulevardul Unirii 47, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 1 Ghişeul 1

Oficiul Poştal 1 Ghişeul 1

Strada Matei Millo 12, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poştal 15 Ghişeul 5

Oficiul Poştal 15 Ghişeul 5

Bucureşti,, Piața Mihail Kogălniceanu 3, București
post_officeCzytaj więcej

Oficiul Poştal Bucureşti 54

Str. Câmpineanu Ion, 13, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 10032, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poștal 15

Oficiul Poștal 15

Strada Ion Câmpineanu 23, București
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poștal 37

Oficiul Poștal 37

Strada Tudor Arghezi 1, București
post_officeCzytaj więcej

Oficiul Poştal 37 Ghişeul 1

Înalta Curte de Casație și Justiție, Bucureşti, –Curtea Suprema de Justitie, Strada Batiștei 25, București
post_officeCzytaj więcej
六号邮局

六号邮局

nr, Calea Văcărești 203, Bucharest
post_officeCzytaj więcej
Oficiul Poștal 12 Ghișeul 1

Oficiul Poștal 12 Ghișeul 1

nr. 46-, Calea Plevnei 48, București
post_officeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy