Bar w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:16:57
Wine Bar 1000 de Chipuri

Wine Bar 1000 de Chipuri

Strada 11 Iunie 17, București
barCzytaj więcej
The Wine Club And Bistro

The Wine Club And Bistro

Bulevardul Unirii 20, București
barCzytaj więcej
Lumi

Lumi

Intrarea Drăgușa 11, București
barCzytaj więcej
Nargila Grill & Bar

Nargila Grill & Bar

Nr 4, Strada Bibescu Vodă, București
barCzytaj więcej
The Harp
Fabrica Club

Ice Shot Vodka

Strada Bibescu Vodă 2, București
barCzytaj więcej
Smart Bar
Haute Pepper
The Temple Social Pub

The Temple Social Pub

Bulevardul Mărășești 71-73, București
barCzytaj więcej

NewOvertime

Calea Șerban Vodă 139, București
barCzytaj więcej

Black Pub București

Calea Șerban Vodă 76, București
cafeCzytaj więcej

Check-in Bar

Splaiul Independenței 2A, București
night_clubCzytaj więcej
Big Ben Pub

Big Ben Pub

Strada Șelari 2, București
barCzytaj więcej
Encore Club

Encore Club

Strada Nicolae Tonitza 13, București
barCzytaj więcej
Abel's Wine Bar

Abel's Wine Bar

Strada Nicolae Tonitza 10, București
barCzytaj więcej
Zattara Bistro
Kilkenny Irish Pub

Kilkenny Irish Pub

Strada Franceză 48, București
barCzytaj więcej
55 Jazz

55 Jazz

Strada Franceză 13, București
barCzytaj więcej

Avocat FERARU V. Bogdan-Costin

Bloc A1, Bulevardul Unirii 31, București
barCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy