Szkoła w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:18:17

Diana Ionescu Make-up Studio

Strada Ienăchiță Văcărescu 32, București
schoolCzytaj więcej

Kindergarten Number 192

Bulevardul Regina Maria 28-30, București
schoolCzytaj więcej

Guest House Of The Faculty Of Theology

Sector 4, București
schoolCzytaj więcej

School photo NewAge Photography

Nr. 2, Bulevardul Regina Maria, București
schoolCzytaj więcej

Gradinita Prikindel

Strada Sf. Ilie nr. 5, Sector 4 Bucuresti, București
schoolCzytaj więcej

Catarari Miercuri

Strada 11 Iunie, București
schoolCzytaj więcej

Liceul De Coregrafie Floria Capsali

Strada Gheorghe Preotescu , Cpt., București
schoolCzytaj więcej

Mihai Eminescu National College

Strada George Georgescu 2, București
schoolCzytaj więcej

UNESCO

Strada 11 Iunie 41, București
schoolCzytaj więcej

Scoala Luca

Strada Mitropolit Antim Ivireanul, București
schoolCzytaj więcej

MAGIC DANCE

Strada Justiției 54, București
schoolCzytaj więcej

Cursuri Creative

Calea Șerban Vodă 44, București
schoolCzytaj więcej

ICEP HOTEL SCHOOL

Strada Gramont 38, București
schoolCzytaj więcej

Middle School Ienăchiţă Văcărescu

Calea Șerban Vodă 62-64, București
schoolCzytaj więcej

Atelier de aritmetica mentala japoneza

Strada Justiției nr 63, București
schoolCzytaj więcej

Grădinița Numărul 224

Strada Gramont 25, București
schoolCzytaj więcej

Academia FlorOne Professional

Bulevardul Dimitrie Cantemir 8, București
schoolCzytaj więcej

Centrul De Cercetare Pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare, USAMV, Universitatea De Științe Agronomice Și Medicină Veterinară - București

Rectorat, Bulevardul Mărăști, București
schoolCzytaj więcej

Gradinita Micii Poznasi

Bulevardul Mărășești 63, București
schoolCzytaj więcej

After School Carol Parc

Strada Cornelia 22, București
schoolCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy