Jedzenie w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:05:07

Palatul Patriarhiei

Strada Patriarhiei, București
churchCzytaj więcej

Patriarchal Cathedral of Saints Constantine and Helena

Aleea Dealul Mitropoliei 2, București
churchCzytaj więcej

Arhiepiscopia Bucureștilor

Intrarea Cristea Miron 9, București
point_of_interestCzytaj więcej

BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA LLC

Strada Ienăchiță Văcărescu 22B, București
point_of_interestCzytaj więcej

Biserica Pelerinului - Pangarul Catedralei Patriarhale

Aleea Dealul Mitropoliei 19, București
churchCzytaj więcej

Libraria CARTILOR BISERICESTI

Municipiul București sector 4, Intrarea Cristea Miron 6, București
book_storeCzytaj więcej

Auto Start S.R.L.

Strada Bibescu Vodă 1, București
point_of_interestCzytaj więcej

Intelcom

Strada Bibescu Vodă 1, București
point_of_interestCzytaj więcej

Auren Corporation

Strada Bibescu Vodă 1, București
point_of_interestCzytaj więcej

Alpa Cosmetics Distribution

Strada Bibescu Vodă 1, București
point_of_interestCzytaj więcej

Prince Residence Boutique

Strada Principatele Unite 42, București
lodgingCzytaj więcej

Butterfly Residence

Strada Principatele Unite 42, ap A4, parter, București
lodgingCzytaj więcej

4Tree

Strada Principatele Unite 52, București
point_of_interestCzytaj więcej

ATM Hotel Prince Park Residence,B

str. Principatele Unite nr 38-40, sector 4,, București
atmCzytaj więcej

CityScape Bucharest

Strada Principatele Unite 42, București
lodgingCzytaj więcej

Pro Trade Impex SRL

Strada Principatele Unite 48, București
point_of_interestCzytaj więcej

Vola.ro

Strada Principatele Unite 48, București
travel_agencyCzytaj więcej

ecodivision.ro

Strada Principatele Unite 48, București
general_contractorCzytaj więcej

VivΣduca Center

Strada Principatele Unite nr. 54, București
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy