Bankomat w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:03:32

ATM Hotel Prince Park Residence,B

str. Principatele Unite nr 38-40, sector 4,, București
atmCzytaj więcej

OTP Bank

Hyperclinica MedLife Unirii, Strada Hans Cristian Andersen 1, București
atmCzytaj więcej

Bank Leumi

Bloc 14, Bulevardul Unirii 25, București
atmCzytaj więcej

ATM BCR

Splaiul Independenței 16, București
atmCzytaj więcej

Banca Transilvania - Agentia Centrul Civic

Bulevardul Unirii 14, București
bankCzytaj więcej

ATM Hotel SS Residence,B

Str. Cuza Voda nr.40-42, sector 4, București
atmCzytaj więcej

ATM Restaurant Jaristea,B

Str. George Georgescu, Nr. 50-52, sector 4, București
atmCzytaj więcej

Bancpost

nr. Bloc 113, Bulevardul Libertății 12, București
atmCzytaj więcej

ING Office Splai Centru Vechi

Parter, Bloc 16, Splaiul Independenței 1, București
bankCzytaj więcej

Garanti Bank

Splaiul Independenței Nr. 5, București
atmCzytaj więcej

Raiffeisen Bank

Bulevardul Libertății 4, București
atmCzytaj więcej

Raiffeisen Bank

Bulevardul Dimitrie Cantemir 13, București
bankCzytaj więcej

ATM Carol Park Residence,B

Bulevardul Marasesti, Nr.2B, București
atmCzytaj więcej

GarantiBank

Splaiul Independenței 5, București
atmCzytaj więcej

ATM BCR

Bulevardul Mărășești 2B, București
atmCzytaj więcej

Piraeus Bank

Unirea Shopping Center, Parter, Bulevardul Unirii 1, București
bankCzytaj więcej

OTP Bank

Strada Franceza, Nr. 52, Sector 3, București
atmCzytaj więcej

UniCredit Bank

Unirea Shopping Center, Parter, Piața Unirii 1, București
bankCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy