Straż pożarna w Rumunia

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:18:54

Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă

Strada Elie Radu 2, București
fire_stationCzytaj więcej

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov

Calea 13 Septembrie 135, București
fire_stationCzytaj więcej

Detaşamentul de Pompieri 13 Septembrie - Bucureşti

Sector 5
fire_stationCzytaj więcej

Detaşamentul de Pompieri Pieptănari

Bulevardul Pieptănari 45, București
fire_stationCzytaj więcej

Detasamentul de Pompieri "Pieptanari" Bucuresti

Sector 5
fire_stationCzytaj więcej

Fire brigade Vitan

Strada Breaza 79, București
fire_stationCzytaj więcej

Detaşamentul de Pompieri Vitan - Bucureşti

Sector 3
fire_stationCzytaj więcej

Grupul de interventie nr. 2 „Sublocotenent Ionut-Cristian Ungureanu”

Bulevardul Pache Protopopescu 80, București
fire_stationCzytaj więcej

Fire Guard Pache Protopopescu

Bulevardul Pache Protopopescu, București
fire_stationCzytaj więcej

Fire brigade Grozăveşti

Strada Alfabetului 11bis, București
fire_stationCzytaj więcej

ISU Bucuresti-Ilfov - Detașamentul de Pompieri Obor

Bulevardul Ferdinand I 139, București
fire_stationCzytaj więcej

National Center for Fire Safety and Civil Protection

Bulevardul Ferdinand I 139, București
fire_stationCzytaj więcej

Detașamentul de Pompieri Apărătorii Patriei

Șoseaua Vitan-Bârzești 24, București
fire_stationCzytaj więcej

Fire brigade Bujoreni

Bulevardul Timișoara 22, București
fire_stationCzytaj więcej

Fire Detachment "Bujoreni"

Bulevardul Timișoara 22, București
fire_stationCzytaj więcej

Detașamentul de Pompieri Morarilor

Șoseaua Vergului 3, București
fire_stationCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy