Darie, Manea and Associates Law Firm w București

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:23:48
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
23 Unirii Boulevard, Bl. 13, Entrance 1, 6th floor, Apt. 16, District 4, București 040103, Rumanía
Kontakt telefon: +40 723 500 027
Strona internetowej: www.rolegal.com
Latitude: 44.427319, Longitude: 26.099663
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Scott Andersen

  Scott Andersen

  ::

  The law firm of Darie, Manea and Associates in Bucharest offered excellent legal advice and timely services to me on a number of important issues including the purchase of property in Romania, obtaining residency and select personal issues. I highly recommend them to foreign nationals in need of legal council in Romania.

 • Louis Sequeira

  Louis Sequeira

  ::

  Darie, Manea and Associates have been exceptional in helping us set up a Subsidiary in Romania with required follow up. The team at D, M & A have always been available to answer any and every query, offering good professional guidance in time and at all times.

 • Henry Sanchez -Chez R917

  Henry Sanchez -Chez R917

  ::

  This Law firm was above and beyond my expectations; at first I had my reservations on their ability to come through for me as anyone would but after my first meeting w/ Marcela and meeting Ruxandra as my personal guide WOW they were amazing - the service provided as I stated was above and beyond when Ruxandra waited in line at the local immigration office downtown Buchi and guided me to arrive just minutes before my case was to be seen was awesome - after that process the firm Ruxandra stayed in constant contact with me updating me to their status of checking on my residence permit card and yes the day came when I got that info to meet Ruxandra down town to sign for and pick up my residence card... so YES once again this Law Firm is the one you need to go with... R/ Chez

 • Alexandru Olariu

  Alexandru Olariu

  ::

  My experience with Mr. Darie and his colleagues is really phenomenal, as it started around 10 years ago and, after long battles, perseverance and belief that we have a case that we can win, and all the ups and downs along the way, we finally got a positive result. The determination, knowledge and professionalism recommends this firm as a team that can get results in a very open and transparent way. I am deeply grateful for all the efforts and the results that Mr. Darie and his team achieved for me. Thank you.

 • NCRob Max

  NCRob Max

  ::

  I had a great consultation with Mr. Darie about my situation with some land in Romania. He was quick to formulate a strategy on how I could receive the maximum amount for that land. Great job Darie! Will consult with him in the future if needed.

Najbliższy Prawnik:

Cabinet de Avocat Țugui Adriana

Bulevardul Unirii 23, București
lawyerCzytaj więcej

CASA DE AVOCATURĂ COLTUC

Calea Rahovei 266-268, Bucuresti-Sector 5, Bucuresti, 050912, București
accountingCzytaj więcej

Silvan Gavenea Law Firm

Bloc 14, Bulevardul Unirii 25, București
lawyerCzytaj więcej

Cabinet de avocat MCD - Munteanu Cristina

Bulevardul Unirii 25, Bloc 14, Ap. 9, București
lawyerCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy