Hospital i Braila

Åben kort
Lokal tid:
18:01:54

Medical Center Grivita

Strada Griviței 128, Brăila
hospitalLæs mere

OAMGMAMR Braila

Strada Griviței 82, Brăila
hospitalLæs mere

BRAILA Massage - Massage and reflexology

Bulevardul Dorobanților 64, Brăila
physiotherapistLæs mere

Cabinet stomatologic Dr. Manea Geanina

Strada Griviței 66, Brăila
hospitalLæs mere

PHIXSIUS DENT S.R.L. - Clinica Stomatologică PHIXSIUS

Aleea Micşunelelor 2C, Brăila
hospitalLæs mere

Centrul de recoltare Medlife

Calea Călărașilor 63, Brăila
hospitalLæs mere

Psychiatric Hospital "St. Panteleimon" Braila

Calea Călărașilor 59, Brăila
hospitalLæs mere

Hospital Palliative Venice

Strada Griviței 236, Brăila
hospitalLæs mere

MedLife

Strada Pietății, Brăila
hospitalLæs mere

County Hospital

Strada Pietății 1, Brăila
hospitalLæs mere

Blood Transfusion Center Braila

Strada Radu S. Campiniu 25, Brăila
hospitalLæs mere

Laboratories St. Maria Brăila

Bloc 11 Iunie, Calea Galați 8, Brăila
hospitalLæs mere

Diaconia Medical Center

Strada Belvedere 10-12, Brăila
hospitalLæs mere

MedCity | The Medical Mall - Braila

Strada Danubiului nr. 21, Brăila
hospitalLæs mere

Centrul Medical de Nefrologie și Dializă International Healthcare Systems Brăila

Strada Danubiului 21, Brăila
hospitalLæs mere

Spitalul Obstetrică-Ginecologie

Bulevardul Independenţei B-dul Independentei nr.296, Brăila
hospitalLæs mere

Obstetrics and Gynecology Hospital Braila

Strada Plevnei, Brăila
hospitalLæs mere

Spitalul Judeţean

Șoseaua Buzăului 2, Brăila
hospitalLæs mere

📑 Braila alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning