Skole i Braila

Åben kort
Lokal tid:
21:33:17

Şcoala Clasele I-VIII Ion Băncilă

Strada Școlilor 46, Brăila
schoolLæs mere

Sofia Play Center

Strada Griviței 132, Brăila
schoolLæs mere

Nicole After School Braila

Strada Școlilor nr. 39, bl. D, parter, Brăila
schoolLæs mere

Perpessicius pedagogical high D.P.

Aleea Învățătorilor 14, Brăila
schoolLæs mere

Liceul Pedagogic D.P.Perspessicius

Brăila
schoolLæs mere

Secondary School "Mihai Eminescu" Braila

Aleea Cutezătorilor 2, Brăila
schoolLæs mere

Scoala Nationala de Excelenta in Industria Ospitalitatii Bella Italia

Strada Plevnei 17, Brăila
schoolLæs mere

Middle School Alexandru Ioan Cuza

Strada Ghioceilor 1, Brăila
schoolLæs mere

Gradinita 36

Strada Oborului 10, Brăila
schoolLæs mere

Școala De Șoferi Metex

Bulevardul Independenţei 16, Brăila
schoolLæs mere

School Group Constantin Brâncuşi

Bulevardul Independenţei 65, Brăila
schoolLæs mere

Școala De Șoferi Mobilcri

Bulevardul Independenţei 16, Brăila
schoolLæs mere

High School "Panait Cerna"

Bulevardul Dorobanților 311, Brăila
schoolLæs mere

Grădinița cu Program Prelungit Numărul 2

Strada Poporului 7, Brăila
schoolLæs mere

Middle School Dimitrie Cantemir

Strada Oborului 9, Brăila
schoolLæs mere

Secondary School Nr. 4 "Alexandru Ioan Cuza" Braila

Strada Ghioceilor 12, Brăila
schoolLæs mere

Smart Braila After School Club

P3 primul bloc Hexagon, Strada Delfinului 7, Brăila
schoolLæs mere

AFTERSCHOOL "FREE CHILDREN"

Strada Tineretului 35, Brăila
schoolLæs mere

📑 Braila alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning