Steder i Braila

Åben kort
Lokal tid:
11:31:36
Braila
Administrative Region:Distrikt Brăila
Befolkning:180 302
Telefonopkald:
+40-239
+40-339
Postnummer:
810001-810670

Placering på kortet over Rumænien

Map SVG
BrailaBraila
Brăila
Hotel

Hotel "Traian" Brăila

Brăila
lodgingLæs mere
Grand Hotel Orient Brăila

Grand Hotel Orient Brăila

Strada Rubinelor 1, Brăila
lodgingLæs mere

Pensiunea Reset Club

Strada Pietății 8, Brăila
lodgingLæs mere
Residenza Dutzu

Residenza Dutzu

Strada Golești 55, Brăila
lodgingLæs mere
Hotel Regal

Hotel Regal

Strada Mihail Sebastian 21, Brăila
lodgingLæs mere
Hotel Express

Hotel Express

Bulevardul Dorobanților 455, Brăila
lodgingLæs mere

AGENŢIA LOTO 09-10

Str. Oborului, Braila, Braila, 810538, Brăila
point_of_interestLæs mere
Edy's Royal

Edy's Royal

Bulevardul Independenţei 97, Brăila
lodgingLæs mere
Biserica Catolica

Orange Store

Str. Mihai Eminescu Nr.66, Brăila
point_of_interestLæs mere
Cornelius

Cornelius

Calea Călărașilor, Brăila
cafeLæs mere
Tractari auto Braila

Tractari auto Braila

Strada General Eremia Grigorescu 52, Brăila
moving_companyLæs mere
Florăria Noblesse

Florăria Noblesse

Bloc 20B, Calea Călărașilor, Brăila
floristLæs mere
Romstal

Romstal

Strada Independenței, Brăila
storeLæs mere
Școala Gimnazială

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Brăila

Strada Ghioceilor 1, Brăila
schoolLæs mere
Hotel Triumph Brăila

Hotel Triumph Brăila

Calea Călărașilor 214, Brăila
lodgingLæs mere
Dorobanti Suite

Dorobanti Suite

Blvd. Dorobantilor no.50 block 54 A, 3rd floor, Brăila
lodgingLæs mere

📑 Braila alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning