Steder i Braila

Lokal tid:
03:38:33
Braila
Administrative Region:Distrikt Brăila
Befolkning:180 302
Telefonopkald:
+40-239
+40-339
Postnummer:
810001-810670

Placering på kortet over Rumænien

Map SVG
BrailaBraila
Brăila
Hotel

Hotel "Traian" Brăila

Brăila
lodgingLæs mere
Grand Hotel Orient Brăila

Grand Hotel Orient Brăila

Strada Rubinelor 1, Brăila
lodgingLæs mere

Pensiunea Reset Club

Strada Pietății 8, Brăila
lodgingLæs mere
Residenza Dutzu

Residenza Dutzu

Strada Golești 55, Brăila
lodgingLæs mere
Hotel Regal

Hotel Regal

Strada Mihail Sebastian 21, Brăila
lodgingLæs mere
Hotel Express

Hotel Express

Bulevardul Dorobanților 455, Brăila
lodgingLæs mere

📑 Braila alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning