Miejsca w Braiła

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:14:05
Braiła
Region administracyjny:Okręg Braiła
Populacja:180 302
Kod telefoniczny:
+40-239
+40-339
Kod pocztowy:
810001-810670

Położenie na mapie Rumunia

Map SVG
BraiłaBraiła
Brăila
Hotel
Grand Hotel Orient Brăila

Grand Hotel Orient Brăila

Strada Rubinelor 1, Brăila
lodgingCzytaj więcej

Pensiunea Reset Club

Strada Pietății 8, Brăila
lodgingCzytaj więcej
Residenza Dutzu

Residenza Dutzu

Strada Golești 55, Brăila
lodgingCzytaj więcej
Hotel Regal

Hotel Regal

Strada Mihail Sebastian 21, Brăila
lodgingCzytaj więcej
Hotel Express

Hotel Express

Bulevardul Dorobanților 455, Brăila
lodgingCzytaj więcej

AGENŢIA LOTO 09-10

Str. Oborului, Braila, Braila, 810538, Brăila
point_of_interestCzytaj więcej
Edy's Royal
Biserica Catolica

Orange Store

Str. Mihai Eminescu Nr.66, Brăila
point_of_interestCzytaj więcej
Cornelius
Tractari auto Braila

Tractari auto Braila

Strada General Eremia Grigorescu 52, Brăila
moving_companyCzytaj więcej
Florăria Noblesse

Florăria Noblesse

Bloc 20B, Calea Călărașilor, Brăila
floristCzytaj więcej
Romstal

Romstal

Strada Independenței, Brăila
storeCzytaj więcej
Școala Gimnazială

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Brăila

Strada Ghioceilor 1, Brăila
schoolCzytaj więcej
Hotel Triumph Brăila

Hotel Triumph Brăila

Calea Călărașilor 214, Brăila
lodgingCzytaj więcej
Dorobanti Suite

Dorobanti Suite

Blvd. Dorobantilor no.50 block 54 A, 3rd floor, Brăila
lodgingCzytaj więcej

📑 Braiła wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy