Bar i Rumænien

Åben kort
Lokal tid:
13:42:00
Wine Bar 1000 de Chipuri

Wine Bar 1000 de Chipuri

Strada 11 Iunie 17, București
barLæs mere
The Wine Club And Bistro

The Wine Club And Bistro

Bulevardul Unirii 20, București
barLæs mere
Lumi

Lumi

Intrarea Drăgușa 11, București
barLæs mere
Nargila Grill & Bar

Nargila Grill & Bar

Nr 4, Strada Bibescu Vodă, București
barLæs mere
The Harp

The Harp

Strada Bibescu Vodă 1, București
barLæs mere
Fabrica Club

Fabrica Club

Strada 11 Iunie 50, București
night_clubLæs mere

Ice Shot Vodka

Strada Bibescu Vodă 2, București
barLæs mere
Smart Bar
Haute Pepper

Haute Pepper

Bloc 8A, Bulevardul Unirii Nr. 2, București
restaurantLæs mere
The Temple Social Pub

The Temple Social Pub

Bulevardul Mărășești 71-73, București
barLæs mere

NewOvertime

Calea Șerban Vodă 139, București
barLæs mere

Black Pub București

Calea Șerban Vodă 76, București
cafeLæs mere

Check-in Bar

Splaiul Independenței 2A, București
night_clubLæs mere
Big Ben Pub

Big Ben Pub

Strada Șelari 2, București
barLæs mere
Encore Club

Encore Club

Strada Nicolae Tonitza 13, București
barLæs mere
Abel's Wine Bar

Abel's Wine Bar

Strada Nicolae Tonitza 10, București
barLæs mere
Zattara Bistro
Kilkenny Irish Pub

Kilkenny Irish Pub

Strada Franceză 48, București
barLæs mere
55 Jazz

55 Jazz

Strada Franceză 13, București
barLæs mere

Avocat FERARU V. Bogdan-Costin

Bloc A1, Bulevardul Unirii 31, București
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning