Patiseria Misionarul w București

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:03:38
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
19, Aleea Dealul Mitropoliei, 030167, București, Municipiul București, RO Romania
Kontakt telefon: +40
Latitude: 44.4257708, Longitude: 26.1002137
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Cristian Minciu

  Cristian Minciu

  ::

 • Daniela Stanescu

  Daniela Stanescu

  ::

  Atmosferă foarte plăcută, iar produsele de patiserie și cofetărie sunt foarte bune,prospere și cu un gust excelent. Măicuțele care servesc sunt amabile și îți induc o stare de pace și liniște.

 • Simona g. Simona

  Simona g. Simona

  ::

  Produse de patiserie și cofetărie foarte bune, mereu proaspete. Fursecuri diverse și produse de post Aici se pot comanda și torturi.

 • N Titel

  N Titel

  ::

  Minunate pateuri si prajituri .

 • Marius Dan Pindaru

  Marius Dan Pindaru

  ::

Najbliższy Restauracja:

One Stop Tea & Coffe

Aleea Dealul Mitropoliei, București
restaurantCzytaj więcej
La Stegulete

La Stegulete

Strada Bibescu Vodă 20, București
restaurantCzytaj więcej
Alouette
Smart Bar

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy