Punkt zainteresowania w pobliżu CASA JAD Boutique

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:45:29
CASA JAD Boutique, Author: CASA JAD Boutique

CASA JAD Boutique

24, Strada Leon Vodă, 040288, București, Municipiul București, RO Romania
Kontakt telefon: +40 723 151 151
Strona internetowej: www.casajadboutique.ro
Latitude: 44.421205, Longitude: 26.105945
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Personal Packing System

Str. Leon Voda, 18, Bucuresti-Sector 5, Bucuresti, 40288, București
point_of_interestCzytaj więcej

®Bisto The Living ™Restaurant Sector 4

Leon Voda, Nr.19, București
restaurantCzytaj więcej

Bliss Residence - Opal

Strada Cuza Vodă 56, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Simplex Internaţional

Strada Leon Vodă 18, București
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy