GNC Estate w București

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:37:56
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
Bulevardul Unirii, București, Municipiul București, RO Rumænien
Kontakt telefon: +40 736 626 900
Strona internetowej: www.gncestate.com
Latitude: 44.4268232, Longitude: 26.1045241
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

  • Ailincai Marina

    Ailincai Marina

    ::

    Noutatea conceptului pe care GNC Estate îl promovează poate ajunge să revoluționeze piața imobiliară. Principala prioritate a brokerului este clientul și de aceea în Ciprian Ghelasa veți găsi mai mult decât un simplu colaborator! Always outside the box, get the new concept!

Najbliższy Agencja Nieruchomości:

Apartamente Case Bucuresti | Credit Prima Casa | Ipotecar | Rate dezvoltator | Agentie Imobiliare

Strada Sfanta Vineri, Nr 23, Bl 105, Ap 38, Piata Unirii - Bucuresti, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Sitraco Center 2

nr., Splaiul Unirii 4, bloc B3, Bucharest 040031, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

Premier Global Land Investment

Scara 4, Bulevardul Dimitrie Cantemir 1, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

COLDWELL BANKER UNIRII

Bulevardul Dimitrie Cantemir 2B, București
real_estate_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy